મા બાપને ભૂલશો નહિ - ma baap | mom-child | parent-with-child | family

ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહી.

By EditorInChief

ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહિ.
અગણિત છે ઉપકાર એના, એ કદી વિસરશો નહિ.

પથ્થર પૂજ્યા પૃથ્વી તણા, ત્યારે દીઠું તમ મુખડું.
એ પુનિત જનનાં કાળજાં, પથ્થર બની છુંદશો નહિ.

કાઢી મુખેથી કોળીયા, મ્હોંમાં દઈ મોટા કર્યા.
અમૃત તણાં દેનાર સામે, ઝેર ઉગળશો નહિ.

લાખો લડાવ્યાં લાડ તમને, કોડ સૌ પુરા કર્યા.
એ કોડના પુરનારના, કોડને ભૂલશો નહિ.

લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ઠર્યા.
એ લાખ નહિં પણ રાખ છે, એ માનવું ભૂલશો નહિ.

સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો.
જેવું કરો તેવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહિ.

ભીને સૂઈ પોતે અને, સુકે સુવડાવ્યા આપને.
એ અમીમય આંખને, ભૂલીને ભીંજવશો નહિ.

પુષ્પો બિછાવ્યાં પ્રેમથી, જેણે તમારા રાહ પર.
એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદી બનશો નહિ.

ધન ખરચતાં મળશે બધું, માતા પિતા મળશે નહિ.
પલ પલ પુનિત એ ચરણની, ચાહના ભૂલશો નહિ.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like