Hindu-god-kalavad_com

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી

By EditorInChief

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી!
માગું હું તે આપ.

ના માંગુ ધન વૈભવ એવા
મન દેખી મલકાય,
ભલે રહું હું દીન તોય લઉં ના
ગરીબ કેરી હાય!
એવું હૈયાનું બળ આપ, પ્રભુજી! … માગું હું તે આપ

ઉંચા નીચા ભેદ ન જાણું,
સૌને ચાહું સમાન
સૌને આવું હું ખપમાં મુજ
કાયા વજ્ર સમાન
એવું શરીરનું બળ આપ, પ્રભુજી! … માગું હું તે આપ

કરતાં કાર્ય જગે સેવાનાં
જો કદી થાકી જવાય
કાયા થાકે મન નવ થાકે
જીવતર ઉજળું
એવું મનનું બળ તું આપ, પ્રભુજી! … માગું હું તે આપ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like