vande-devi-sarda-kakavad_com

વંદે દેવી શારદા

By EditorInChief

વંદે દેવી શારદા વંદે દેવી શારદા
ઉર વીણા હું બજાવું બજાવું.
વંદે દેવી …

મંગલ ઉત્સવ આજ અનેરો
મોતી થકી હું વધાવું વધાવું.
વંદે દેવી …

ચંદ્રિકાના ધવલ પ્રકાશે
આરતી હું ઉતરાવું ઉતરાવું.
વંદે દેવી …

ચિર મનોહર પટકુળ પહેરી
મયુર વિહાણીની આવો આવો.
વંદે દેવી …

યુગ યુગના અંધાળા ટાળો.
મન મંદિર સજાવું સજાવું.
વંદે દેવી …

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like