ગણપતિ-ganpati | ગણેશ -ganesh | ગણેશાય-એકાત્મતા સ્તોત્ર kalavad_com

એકાત્મતા સ્તોત્ર

By ysm_connect

ૐ નમઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય પરમાત્મને ।
જ્યોતિર્મયસ્વરૂપાય વિશ્વમાન્ગલ્યમૂર્તયે ॥૧॥

પ્રકૃતિઃ પંચાભૂતાની ગ્રહલોકસ્વરસ્તથા ।
દિશાઃ કાલશ્ચ સર્વેશ્હ સદા કુર્વંતુમંગલમ્ ॥૨॥

રત્નાકરાધૌતપદ હિમાલયકિરીટિનીમ્ ।
બ્રહ્મરાજર્ષિરત્નાઢ્યામ્ વન્દેભારતમાતરમ્ ॥3॥

મહેન્દ્રોમલયઃસહ્યો દેવતાત્મા હિમાલયઃ ।
ધ્યેયો રૈવાતકો વિન્ધ્યો ગિરિશ્ચારાવરિસ્તથા ॥૪॥

ગંગા સરસ્વતી સિન્ધુ બ્રહ્મપુત્રાશ્ચ ગણ્ડકી ।
કાવેરી યમુના રેવા કૃષ્ણા ગોદા મહાનદી ॥૫॥

અયોધ્યા મથુરા માયા કાશી કાંચી અવન્તિકા ।
વૈશાલી દ્વારકા ધ્યેયા પુરી તક્ષશિલા ગયા ॥૬॥

પ્રયાગઃ પાટલિપુત્ર વિજયનગર મહત ।
ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોમનાથસ્તથામૃતાસરાપ્રિયમ્ ॥૭॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like