gayatri chalisa- ગાયત્રી ચાલીસા | સરસ્વતી

ગાયત્રી ચાલીસા

By ysm_connect


ગાયત્રી ચાલીસા

༺༺༺ દોહા ༻༻༻

હ્રીં શ્રીં કલીં મેધા પ્રભા જીવન જયોતિ પ્રચંડ ।
શાન્તિ કાન્તિ જાગૃતિ પ્રગતિ રચના શક્તિ અખંડ ॥૧॥
જગતજનની મંગલકરની ગાયત્રી સુખધામ ।
પ્રણવો સાવિત્રી સ્વધા સ્વાહા પૂરન કામ ॥૨॥

༺༺༺ ચૌપાઈ ༻༻༻

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ યુત જનની, ગાયત્રી નિત કલિમલ દહની ॥
અક્ષર ચૌવીસ પરમ પુનિતા, ઈનમેં બસેં શાસ્ત્રશ્રુતિ ગીતા ॥

શાશ્ર્વત સતો ગુણી સતરુપા, સત્ય સનાતન સુધા અનુપા ॥
હંસારુઢ સિતમ્બર ધારી, સ્વર્ણ કાન્તિ શુચિ ગગન બિહારી ॥

પુસ્તક પુષ્પ કમંડલુ માલા, શુભ્ર વર્ણ તનુ નયન વિશાલા ॥
ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ, સુખ ઉપજત દુખ દુરમતિ ખોઈ ॥

કામધેનુ તુમ સુર તરુ છાયા, નિરાકાર કી અદભૂત માયા ॥
તુમ્હારી શરણ ગહૈ જો કોઈ, તરે સકલ સંકટ સોં સોઈ ॥

સરસ્વતી લક્ષમી તુમ કાલી, દીપૈ તુમ્હારી જયોત નિરાલી ॥
તુમ્હારી મહિમા પાર ન પાવૈ, જો શારદ શત મુખ ગુન ગાવૈ ॥

ચાર વેદ કી માતુ પુનિતા, તુમ બ્રાણી ગૌરી સીતા ॥
મહામંત્ર જિતને જગ માંહી, કોઊ ગાયત્રી સમ નાહી ॥

સુમિરત હિય મેં જ્ઞાન પ્રકાસૈ, આલસ પાપ અવિધ્યા નાસૈ ॥
સૃષ્ટિ બીજ જગ જનની ભવાની, કાલ રાત્રિ વરદા કલ્યાણી ॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુ રુદ્ર સુર જેતે, તુમ સોં પાવેં સુરતા તેતે
તુમ ભક્તન કી ભકત તુમ્હારે, જનનીહિં પુત્ર પ્રાણ તે પ્યારે ॥

મહિમા અપરંપાર તુમ્હારી, જય જય જય ત્રિપદા ભયહારી ॥
પૂરિત સકલ જ્ઞાન વિજ્ઞાના, તુમ સમ અધિક ન જગમે આના ॥

તુમહિં જાનિ કછુ રહે ન શેષા, તુમહિં પાય કછુ રહૈ ન કલેશા ॥
જાનત તુમહિં તુમહિં હૈ જાઈ, પારસ પરસિ કુધાતુ સુહાઈ ॥

તુમ્હરિ શકિત દીપૈ સબ ઠાઈ, માતા તુમ સબ ઠૌર સમાઈ ॥
ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્માંડ ઘનેરે, સબ ગતિવાન તુમ્હારે પ્રરે ॥

સકલ સૃષ્ટિ કી પ્રાણ વિધાતા, પાલક પોષક નાશક ત્રાતા ॥
માતેશ્વરી દયા વ્રત ધારી, તુમ સન તરે પાતકી ભારી ॥

જાપર કૃપા તુમ્હારી હોઈ, તાપર કૃપા કરે સબ કોઈ ॥
મંદ બુદ્ધિ તે બુદ્ધિ બલ પાવેં, રોગી રોગ રહિત હો જાવે ॥

દારિદ્ર મિટૈ કટૈ સબ પીરા, નાસૈ દુઃખ હરે ભવ ભીરા ॥
ગૃહ કલેશ ચિત ચિંતા ભારી, નાસૈ ગાયત્રી ભય હારી ॥

સંતતિ હીન સુસંતતિ પાવેં, સુખ સંપત્તિ યુત મોદ મનાવેં ॥
ભૂત પિશાચ સબૈ ભય ખાવેં, યમ કે દૂત નિકટ નહિ આવેં ॥

જો સધવા સુમિરે ચિત લાઈ, અક્ષત સુહાગ સદા સુખદાયી ॥
ઘર વર સુખ પ્રદ લહૈ કુમારી, વિધવા રહૈ સત્ય વ્રત ધારી ॥

જયતિ જયતિ જગદંબ ભવાની, તુમ સમ ઔર દયાલુ ન દાની ॥
જો સદગુરુ સોં દીક્ષા પાવેં, સો સાધન કો સફલ બનાવે ॥

સુમિરન કરે સુરુચિ બડભાગી, લહૈ મનોરથ ગૃહિ વિરાગી ॥
અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કી દાતા, સબ સમર્થ ગાયત્રી માતા ॥

ૠષિ મુનિ જતી તપસ્વી જોગી, આરત અર્થી ચિંતિત ભોગી ॥
જો જો શરણ તુમ્હારી આવેં, સો સો મન વાંછિત ફલ પાવેં ॥

બલ બુદ્ધિ વિધ્યા શીલ સ્વભાઊ, ધન વૈભવ યશ તેજ ઉછાઊ ॥
સકલ બઢૈ ઉપજે સુખ નાના, જો યહ પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાના ॥

યહ ચાલીસા ભક્તિયુત પાઠ કરે જો કોય ॥
તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી કી હોય ॥
॥ ગાયત્રી ચાલીસા સંપુર્ણમ ॥

༺༺༺ મંત્ર ༻༻༻

ૐ ભૂભુર્વઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like